علائم و گرافیک محیطی

گرافیک محیطی شامل بسیاری از رشته های طراحی و دیزاین از جمله گرافیک دیزاین، معماری، معماری داخلی، مناظر و مرایا و طراحی صنعتی است که همگی درگیر جنبه های بصری مسیریابی، برقراری ارتباط، هویت، اطلاعات و شکل دادن به ایده و ایجاد تجربیاتی هستند که افراد را به مکان وصل می کند.  به تصوير و تجسم درآوردن مفاهيم عمومي و اختصاصي موضوعات مختلف در محيط هاي گوناگون به منظور انتقال سريع، صريح و صحيح اين مفاهيم به مخاطب با رعايت اصول زيبا شناختي كه در هنر گرافيك مطرح است. به گونه اي كه بتوانيم رفتار مطلوب را در او به وجود بياوريم.