فیلم و موشن گرافیکس

موشن گرافیکس، قطعاتی از انیمیشن یا فیلم های دیجیتالی هستند که توهم حرکت یا چرخش را ایجاد می کنند و معمولاً با استفاده از صدا برای استفاده در پروژه های چندرسانه ای ترکیب و ایجاد می شوند، البته ممکن است نسبت به محتوای موشن گرافیکس، از کلمات و تایپوگرافی نیز در داخل آن استفاده شود. موشن گرافیکس معمولاً از طریق فناوری رسانه های الکترونیکی (تلویزیون، اینترنت، سیستم ها و ...) نمایش داده می شون ، اما ممکن است از طریق فن آوری دستی نیز نمایش داده شود. (به عنوان مثال ، تاتروتروپ ، فناکیستوسکوپ و ...).
یک‌سین
جشنواره پوستر ۲۰۰۰
معرفی محصول وودامین
ساعات کار پیتزا ۲۰۰۰
امیرفاتح
ولیعصر ۲۰۰۰
موشن رستوران ۲۰۰۰
چتر
شهر چسب
کفش یاس
ماه
جمعیت
bakeri
شهید باکری
دعا
almas
الماس
اورست
تلاش خودرو
لالایی