فیلم و موشن گرافیکس

موشن گرافیکس، قطعاتی از انیمیشن یا فیلم های دیجیتالی هستند که توهم حرکت یا چرخش را ایجاد می کنند و معمولاً با استفاده از صدا برای استفاده در پروژه های چندرسانه ای ترکیب و ایجاد می شوند، البته ممکن است نسبت به محتوای موشن گرافیکس، از کلمات و تایپوگرافی نیز در داخل آن استفاده شود. موشن گرافیکس معمولاً از طریق فناوری رسانه های الکترونیکی (تلویزیون، اینترنت، سیستم ها و ...) نمایش داده می شون ، اما ممکن است از طریق فن آوری دستی نیز نمایش داده شود. (به عنوان مثال ، تاتروتروپ ، فناکیستوسکوپ و ...).
امیرفاتح
شهر چسب
کفش یاس
جمعیت
شهید باکری
دعا
almas
الماس
اورست
تلاش خودرو
لالایی
جشنواره پوستر ۲۰۰۰
اینترو – وودامین