اوراق بازاریابی / ارتباطات

ارتباط بصری انتقال ایده ها و اطلاعات به اشکال قابل مشاهده است. ارتباط بصری به طور جزئی یا کاملاً به بینایی متکی است. ارتباطات تصویری طیف گسترده ای است که شامل علائم ، تایپوگرافی ، نقاشی ، طراحی گرافیک ، تصویر سازی ، پوستر ، کاتالوگ ، بروشورو... می باشد.