معمــاری

یک سین با استفاده از توانمندی خلاقانه ی مهندسين معمار و نظریه و تجربه ی استادکاران ماهر عرصه ساخت و با تلفیق علم و تجربه ی این دو نسل، به ایده های ناب در خصوص طراحی داخلی ، نظارت و اجرا دست پیدا کرده است. این واحد تمام نیازهای مشتریان عزیز را در طراحی انواع محیط ها برطرف می سازد.